Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Συμμετοχή στο 1ο εργαστήριο του Ευρωπαϊκού έργου ENERGISE - 2 Οκτωβρίου 2015

Ο Κώστας Κομνηνός, συντονιστής του δικτύου ΔΑΦΝΗ, συμμετείχε στις εργασίες του πρώτου εργαστηρίου του Ευρωπαϊκού ερευνητικού έργου ENERGISE που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες την 1η Οκτωβρίου. Το ENERGISE αποσκοπεί στη διενέργεια ανάλυσης κόστους/οφέλους σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών έξυπνων δικτύων. Στην παρουσίασή του ο Διαχειριστής του ΔΑΦΝΗ περιέγραψε την εμπειρία του οργανισμού σχετικά με την ανάπτυξη έξυπων δικτύων και εφαρμογών αειφόρου ενέργειας στα νησιά του Αιγαίου καθώς και το ρόλο που καλείται να παίξει η τοπική αυτοδιοίκηση σε αυτό το πλαίσιο. Συγκεκριμένα το ΔΑΦΝΗ έχει σημαντική εμπειρία επί του θέματος, μιας και αποτέλεσε δικαιούχο του έργου «Έξυπνα Δίκτυα σε 5 Νησιά του Αιγαίου» που υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση του προγράμματος ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.