Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Τελική συνάντηση των εταίρων του έργου SMILEGOV - 17 Σεπτεμβρίου 2015

Οι επικεφαλής των νησιωτικών συμπλεγμάτων και εταίροι του SMILEGOV συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες στις 15-16 Σεπτεμβρίου για τελευταία φορά στο πλαίσιο του έργου, που διήρκεσε συνολικά 30 μήνες. Το SMILEGOV αποτέλεσε μια άριστη ευκαιρία για φορείς που εμπλέκονται στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό στα διάφορα Ευρωπαϊκά νησιά να συνεργαστούν, ενώ έδωσε τη δυνατότητα και σε φορείς με λιγότερη εμπειρία να αποκτήσουν γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να εκπληρώσουν τους κλιματικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Οι εταίροι στο σύνολό τους εμβάθυναν τις γνώσεις τους σχετικά με το ρόλο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην υπερπήδηση εμποδίων κατά την εφαρμογή των νησιωτικών τους σχεδίων αειφόρου ενέργειας. Νέα εργαλεία είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου ενώ η διαδικτυακή πλατφόρμα «Ακαδημία Ενέργειας 2020» είναι ακόμα προσβάσιμη από οποιονδήποτε εμπλέκεται στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό. Εν τέλει το SMILEGOV δεν έδωσε απλώς τη δυνατότητα ανταλλαγής γνώσεων, αλλά αποτέλεσε την απαρχή μιας μακράς συνεργασίας μεταξύ των νησιών της Ευρώπης, βασισμένης στην εμπιστοσύνη και την αναγνώριση του τεράστιου αναξιοποίητου δυναμικού των νησιών.