Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Ημερίδα για την ενέργεια, την ανακύκλωση και το αστικό περιβάλλον
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ IΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Oμιλητής: ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΠΕ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ»
Oμιλητής: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΛΗΣ, ΕΜΠ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ»
Oμιλητής: ΝΙΚΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ, ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ»
Oμιλητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ, Γ. Δ/ΝΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΚΕΙΜΕΝΟ: «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»
Oμιλητής: ΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΙΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3431-2006 ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Συντάξας: ΧΡΥΣΑ ΧΑΤΖΗ, ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΟΜΟΣ 3431-2006, ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ