Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
3ο τοπικό εργαστήριο SMILEGOV: Έργα αειφόρου ενέργειας και συνεργασία με ενδιαφερόμενους φορείς - 20 Απριλίου 2015

Το 3ο τοπικό εργαστήριο του Ελληνικού συμπλέγματος νησιών έγινε στην Αθήνα στις 19 Απριλίου αναδεικνύοντας ένα από τα κοινά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι νησιώτες όλης της Ευρώπης: την επικοινωνία και συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς τόσο κατά το σχεδιασμό όσο και κατά την υλοποίηση έργων αειφόρας ενέργειας. Στο εργαστήριο συμμετείχαν εκπρόσωποι των νησιών που μετέχουν στο έργο, κυρίως στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην αρχή, η ομάδα του ΔΑΦΝΗ εισήγαγε τους συμμετέχοντες στον τοπικό ενεργειακό σχεδιασμό και τη βιώσιμη κινητικότητα και τους παρουσίασε τις προσεχείς Ευρωπαϊκές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων έργων. Στη συνέχεια, η ομάδα του ΔΑΦΝΗ κάλεσε σε διάλογο τους συμμετέχοντες ώστε αφενός να προσδιορίσουν από κοινού τα εμπόδια που σχετίζονται με τη δημιουργία αιολικού πάρκου σε ένα νησί, ένα έργο που προωθείται αρκετά συχνά στα νησιά, και αφετέρου να βρεθούν τρόποι αποτελεσματικής συμμετοχής των ενδιαφερόμενων φορέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Για να υπογραμμίσει τα διαφορετικά ζητήματα που συχνά ανακύπτουν σε τοπικό επίπεδο από το ίδιο έργο η ομάδα του ΔΑΦΝΗ παρουσίασε δύο διαφορετικά σενάρια: Η περίπτωση έργου μικρής κλίμακας με τη συμμετοχή της δημοτικής αρχής ως επενδυτή και η περίπτωση έργου μεγάλης κλίμακας χωρίς εμπλοκή της δημοτικής αρχής. Χρησιμοποιώντας τον «Οδηγό Ανάλυσης Εμπλεκόμενων Φορέων» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του SMILEGOV, οι συμμετέχοντες διέτρεξαν τα διαφορετικά βήματα της μεθοδολογίας και κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται αλλά και τις συγκρούσεις που μπορούν να προκληθούν από παρόμοια έργα σε τοπικό επίπεδο. Το σεμινάριο ολοκληρώθηκε με την κοινή απόφαση πώς στο επόμενο (4ο) εργαστήριο, θα εξεταστούν με βάση τη προαναφερθείσα μεθοδολογία άλλα έργα που μπορεί να ενδιαφέρουν άμεσα τους συμμετέχοντες και τα νησιά τους.