Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
4ο Εργαστήριο SMILEGOV: Ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων και καινοτόμοι μηχανισμοί χρηματοδότησης τοπικών έργων αειφόρου ενέργειας - 20 Ιουνίου 2015Εκπρόσωποι από τα ελληνικά νησιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα SMILEGOV έλαβαν μέρος στο 4ο τοπικό εργαστήριο στις 19 Ιουνίου στην Αθήνα. Με σημείο αναφοράς το 3ο εργαστήριο οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να πειραματιστούν πάνω σε συμμετοχικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων, εμβαθύνοντας τη γνώση τους γύρω από καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης τοπικών έργων αειφόρου ενέργειας.

Το εργαστήριο διαρθρώθηκε σε τρία μέρη. Αρχικά παρουσιάστηκε ο συμμετοχικός σχεδιασμός ως μέσο ενίσχυσης της εμπλοκής των πολιτών στο σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε ομάδες και εφάρμοσαν τη μέθοδο focus group για την ανάλυση εμπλεκόμενων φορέων σε πραγματικά σενάρια έργων (αιολικά έργα που εμπλέκουν την δημοτική αρχή, έργα ηλεκτρικής κινητικότητας, πεζοδρόμησης βασικού ιστορικού/εμπορικού δρόμου στο κέντρο του νησιού, ενεργειακή αναβάθμιση παραδοσιακού κτιρίου όπου στεγάζεται σχολείο) έχοντας ως σημείο αναφοράς τον Οδηγό Ανάλυσης Εμπλεκόμενων Φορέων από την Εργαλειοθήκη του SMILEGOV. Εντός των ομάδων εργασίας οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εντοπίσουν τα εμπόδια στην κατάρτιση ενεργειακά βιώσιμων σχεδίων και να προτείνουν συγκεκριμένους τρόπους ξεπερασμού αυτών, καθώς και να εντοπίσουν τους ενδιαφερόμενους φορείς που χρειάζεται να εμπλακούν, υιοθετώντας μεθόδους που να μην αποκλείουν ομάδες πολιτών τόσο στη φάση του σχεδιασμού όσο και σε αυτήν της υλοποίησης των έργων.

Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες εντόπισαν ποιος από τους τρεις καινοτόμους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς που είχαν επιλεγεί προς ανάλυση (συνεταιρισμοί ενέργειας, crowdfunding/crowdlending και επιχειρήσεις ενεργειακών υπηρεσιών) ταιριάζει καλύτερα με το έργο που έχουν επιλέξει και περιέγραψαν τα απαραίτητα βήματα ώστε να τεθεί σε λειτουργία ο μηχανισμός αυτός.

Το εργαστήριο είχε επιτυχία καθώς συγκέντρωσε εκλεγμένους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενεργειακούς υπευθύνους νησιωτικών δήμων που ήταν πρόθυμοι να μάθουν πώς να χρησιμοποιούν καινοτόμους τρόπους λήψης αποφάσεων καθώς και χρηματοδοτικά εργαλεία που να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες.