Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Ανακύκλωση στις νησιωτικές περιοχές: ισχύουσα κατάσταση και λύσεις για το μέλλον - 25 Μαϊου 2015

Μέλη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου «Ανακύκλωση στις νησιωτικές περιοχές», που διοργάνωσε ο Δήμος Σαντορίνης υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης στις 22-23 Μαίου 2015. Το συνέδριο είχε ως στόχο να υπογραμμίσει τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νησιά στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων, ήτοι την άνιση κατανομή των παραγόμενων απορριμμάτων εξαιτίας της εποχικότητας, την αυξανόμενη τουριστική ροή σε συνδυασμό με τις μη βιώσιμες τουριστικές πρακτικές, την υποχρέωση να σταλεί το ανακυκλώσιμο υλικό με πλοίο σε κέντρα επεξεργασίας μακριά από τα νησιά (δεδομένου ότι το μικρό μέγεθος του νησιού και ο περιορισμένος αριθμός των κατοίκων δεν μπορούν να στηρίξουν την εγκατάσταση μονάδων επεξεργασίας στο ίδιο το νησί). Στη συνέχεια, προτάθηκαν συγκεκριμένα μέτρα (οικονομικά και θεσμικά) για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που προαναφέρθηκαν. Παρουσιάστηκαν οι καλύτερες πρακτικές υγειονομικής ταφής από άλλα Ευρωπαϊκά νησιά, καθώς και παραδείγματα διαλογής και κομποστοποίησης.

Παράλληλα το συνέδριο ανέδειξε τη σημασία υιοθέτησης μιας περισσότερο ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση των απορριμμάτων. Υπό αυτήν την σκοπιά, η Άλκηστη Φλώρου, εκπροσωπώντας το ΔΑΦΝΗ, υπογράμμισε την ανάγκη να εντοπιστούν οι συνέργειες μεταξύ των απορριμμάτων, των ενεργειακών ροών και των χρήσεων νερού, προκειμένου να επιτευχθεί η ολοκληρωμένη διαχείριση φυσικών πόρων και υποδομών στα νησιά, εξασφαλίζοντας έτσι την ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξή τους.