Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Αρχείο Ανακοινώσεων < Επιστροφή στον κατάλογο
Πλήρης κατάλογος με πρακτικά ημερίδων συνεδρίων και συναντήσεων εργασίας
Αποτελέσματα 2ης Γενικής Συνέλευσης Δικτύου ΔΑΦΝΗ - 27 Ιουνίου 2015

Στην δεύτερη ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου ΔΑΦΝΗ που έγινε στις 27 Ιουνίου 2015, αποφασίστηκε η διεύρυνση του Δικτύου ώστε να συμπεριληφθούν και τα νησιά του Ιονίου. Έτσι η επωνυμία του ΔΑΦΝΗ μετατρέπεται στο εξής σε: Δίκτυο Αειφορικών Νήσων Αιγαίου και Ιονίου. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί φυσική συνέχεια των επισκέψεων που διενήργησε η ομάδα του ΔΑΦΝΗ κατά τον προηγούμενο Απρίλιο στα νησιά του Ιονίου, που στόχο είχε να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο τα νησιά αυτά μπορούν να αναπτυχθούν βιώσιμα.

Η ομάδα του ΔΑΦΝΗ είχε επαφές και με την Περιφερειακή Αρχή, η οποία είναι αποφασισμένη να συνεργαστεί με τις Δημοτικές αρχές ώστε να αναπτύξουν κοινή πολιτική απέναντι στις αναδυόμενες προκλήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού. Ο ανταγωνισμός για θαλάσσιο χώρο που παρατηρείται στην περιοχή σε διαφορετικούς τομείς όπως η βιώσιμη ενέργεια, η αλιεία, η υδατοκαλλιέργεια, η αναζήτηση υδρογονανθράκων, ο τουρισμός κλπ. υπογραμμίζει την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση του θαλάσσιου χώρου ώστε να αποφευχθούν οι πιθανές συγκρούσεις αλλά και να αναδειχθούν οι συνέργειες μεταξύ διαφορετικών δραστηριοτήτων. Αυτή την προσέγγιση υιοθετεί και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου. Επομένως, η ενδυνάμωση των σχέσεων με τα Ιόνια Νησιά έχει πρόσθετη αξία για το ΔΑΦΝΗ ως δίκτυο αλλά και για τα ίδια τα Ιόνια Νησιά που μέσω του ΔΑΦΝΗ θα έρθουν σε επαφή με καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών νησιωτικών περιοχών στους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, του τουρισμού κλπ.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης έγινε στρογγυλό τραπέζι με θέμα την έξυπνη σύνδεση μεταξύ νησιών και λιμανιών. Εστιάζοντας σε θέματα υποδομών, ενέργειας, συνδυασμένων μεταφορών και ενδονησιωτικών μεταφορών, τα λιμάνια αναδείχτηκαν σε βασικούς κινητήριους μοχλούς βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό το στρογγυλό τραπέζι αποτέλεσε προοίμιο του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου στις 10-11 Μαρτίου στην Αθήνα, με τίτλο «Λιμάνια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περιβάλλον Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα».

Τέλος κατά τη Γενική Συνέλευση συμφωνήθηκε η προώθηση ζητημάτων νησιωτικότητας να γίνεται μέσα από τέσσερεις Θεματικές Ομάδες Εργασίας. Συγκεκριμένα: Περιβάλλον (αποχετευτικό, διαχείριση υγρών λυμάτων, φυσικό περιβάλλον, χωροταξικός σχεδιασμός) Ενέργεια (ανανεώσιμες πηγές, ενεργειακή επάρκεια, καύσιμα, υποδομές δικτύου) Μεταφορές (στεριά, αέρας, θάλασσα) και Πολιτισμός (σχεδιασμός τοπίου, πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία). Η βασική ιδέα για τη σύσταση Θεματικών Ομάδων Εργασίας είναι να δοθεί περισσότερος χώρος στα μέλη να αλληλεπιδράσουν και να συνδιαμορφώσουν προτάσεις για ένα ή περισσότερα ζητήματα που αφορούν εντονότερα το νησί τους.

Τέλος, με το πέρας της Γενικής Συνέλευσης συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο με απόφασή του όρισε νέο Διαχειριστή του ΔΑΦΝΗ τον Κώστα Κομνηνό.