Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Διεθνής Συνεργασία
Διεθνής Συνεργασία -
Εισαγωγή
Πρόγραμμα ELENA: «Ανάπτυξη υποδομής για «Έξυπνα Δίκτυα» σε ενεργειακά συστήματα 5 αυτόνομων νησιών του Αιγαίου»

Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. η πρόταση του Δικτύου ΔΑΦΝΗ προϋπολογισμού 800.0000€ για τη μελέτη της εγκατάστασης ευφυών δικτύων σε 5 νησιά του Αιγαίου: Λέσβος, Λήμνος, Σαντορίνη, Κύθνος και Μήλος. Η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα ELENA της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα ολοκληρωθεί το 2014.

Το έργο ύψους 50 εκ. 0€ αφορά την εγκατάσταση (α) Έξυπνων μετρητών σε όλους τους καταναλωτές, για την καταγραφή ενεργειακών δεδομένων ζήτησης ηλεκτρικής ισχύος και ενέργειας και ποιότητας ισχύος, (β) κέντρων ελέγχου ενέργειας με δυνατότητα πρόβλεψης του φορτίου και της ισχύος από ΑΠΕ, τον προγραμματισμό της λειτουργίας συμβατικών σταθμών και τη διαχείριση φορτίου και της ενσωμάτωσης μονάδων αποθήκευσης ενέργειας, (γ) αποκεντρωμένων μονάδων ΑΠΕ με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτών και (δ) σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων για τη δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την ανάπτυξη της αγοράς.

Τα έξυπνα δίκτυα θα υποβοηθήσουν την αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στα αυτόνομα ενεργειακά συστήματα, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη βελτίωση της ποιότητας του ρεύματος και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Παράλληλα, με τα έξυπνα δίκτυα θα γίνει δυνατή η γενικευμένη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων νέας γενιάς, τα οποία θα τροφοδοτούνται από ΑΠΕ και θα επικοινωνούν με το δίκτυο ώστε η αποθήκευση της ενέργειας στους συσσωρευτές να γίνεται εκτός αιχμής, ή/και ώστε οι συσσωρευτές να λειτουργούν προς την αντίθετη κατεύθυνση παρέχοντας ενέργεια στο δίκτυο, αν υπάρχουν εξαιρετικές ανάγκες.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα είναι σύντομα διαθέσιμες.