Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Διεθνής Συνεργασία
Διεθνής Συνεργασία -
Εισαγωγή
H ΔΑΦΝΗ στο Σύμφωνο των Δημάρχων
Χρηματοδότηση του Συμφώνου των Δημάρχων / Ημερίδα-Ελσίνκι, Δεκ. 2008
Τα κείμενα των εισηγήσεων της ημερίδας του Ελσίνκι για τη χρηματοδότηση του Συμφώνου των Δημάρχων
The Covenant of Mayors
HELSINKI, 28/11/2008
Download PDF...
Funding the Covenant of Mayors
HELSINKI, 28/11/2008
Download PDF...
Energy Cities - Who are we?
HELSINKI, 28/11/2008
Download PDF...
IFI Facilities
HELSINKI, 21/11/2008
Marjut Santoni
Directorate General Economic and Financial Affairs
Download PDF...
The role of the European Investment Bank
HELSINKI, 20/11/2008
Mario Aymerich
Deputy Head of Division - Urban transport & Other Urban infrastructures - Projects Directorate
Download PDF...
GE & the Cities of the Future
HELSINKI, 21/11/2008
Download PDF...