Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Διεθνής Συνεργασία
Διεθνής Συνεργασία -
Εισαγωγή
Το Δίκτυο Δάφνη στο πρόγραμμα ISLE-PACT
 
Το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων του Αιγαίου ΔΑΦΝΗ συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ISLE-PACT στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη σχεδίων δράσης για τα Ευρωπαϊκά νησιά ώστε να μειωθούν οι εκπομπές CO2 κατά 20% και η ωρίμανση σχετικών έργων.

Εκτός από το δίκτυο ΔΑΦΝΗ, στο έργο συμμετέχουν άλλοι 11 οργανισμοί από τα Western Isles (Σκωτία), το Gotland (Σουηδία), τη Madeira και τις Azores (Πορτογαλία), τις Baleares και τα Canarias (Ισπανία), τη Μάλτα, τη Sardinia (Ιταλία), το Samsø (Δανία), την Κρήτη και την Κύπρο.

Οι κύριοι στόχοι του έργου ISLE-PACT είναι:

  • Να επιτευχθεί συνολικά ο στόχος μείωσης tων εκπομπών CO2 κατά 20% μέχρι το 2020
  • Πολιτική δέσμευση των συμμετεχόντων μέσω της υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών, όπου δεσμεύονται να αναλάβουν την εφαρμογή προγραμμάτων, δράσεων και επενδύσεων για την επίτευξη των στόχων του έργου
  • Καθορισμός Οικονομικά Βιώσιμων Έργων για υλοποίηση
  • Να προταθούν μηχανισμοί και τρόποι χρηματοδότησης των επενδυτών που θα εξασφαλίσουν την υλοποίηση των προτεινόμενων έργων
  • Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης των νησιωτικών περιοχών για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής

Οι νησιωτικές Αρχές ή Δήμοι που συμμετέχουν στο ISLE-PACT έχουν υπογράψει τo Σύμφωνο των Νησιών (Pact of Islands), ένα δεσμευτικό κείμενο για την μείωση των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 20% σε επίπεδο νησιού και να εφαρμόσουν τα σχετικά σχέδια δράσης.

Στο Σύμφωνο των Νησιών καλούνται να συμμετάσχουν όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά, υπογράφοντας τη σχετική διακήρυξη. Οι συμμετέχοντες εργάζονται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εμπειρογνώμονες και χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να καθορίσουν και να αναπτύξουν Νησιωτικά Αειφόρα Ενεργειακά Σχέδια Δράσης, η υλοποίηση των οποίων θα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων 20-20-20 του Πακέτου Μέτρων για την Κλιματική Αλλαγή.

Δεκαπέντε νησιά μέλη του δικτύου Δάφνη καθώς και οι Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου έχουν υπογράψει το Σύμφωνο και έχουν δεσμευτεί προς αυτή την κατεύθυνση.