Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Διεθνής Συνεργασία
Διεθνής Συνεργασία -
Εισαγωγή
Σύμφωνο των Νησιών (Pact of Islands)
15 μέλη του Δικτύου Δάφνη υπέγραψαν το Σύμφωνο των Νησιών

Το Σύμφωνο των Νησιών αποτελεί μια πολιτική δέσμευση των νησιωτικών αρχών για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο νησιού κατά 20% έως το 2020. Αποτελεί μια προέκταση του Συμφώνου των Δημάρχων και απευθύνεται μόνο σε νησιωτικές αρχές οι οποίες επιθυμούν να δηλώσουν έμπρακτα τη δέσμευσή τους για συμβολή στην πανευρωπαϊκή προσπάθεια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής.

Στην τελετή υπογραφής του Συμφώνου των Νησιών η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 12 Απριλίου 2011, σαράντα δήμαρχοι και περιφερειάρχες Ευρωπαϊκών νησιωτικών Δήμων και Περιφερειών, εκ των οποίων οι δεκαπέντε ήταν μέλη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ, υπέγραψαν το Σύμφωνο των Νησιών αναλαμβάνοντας την πολιτική δέσμευση να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020.

Οι συμμετέχοντες στο Σύμφωνο των Νησιών αναλαμβάνουν μία σειρά από σημαντικές υποχρεώσεις όπως να εκπονήσουν και να υποβάλουν αειφόρα ενεργειακά σχέδια δράσης για τη μείωση των εκπομπών CO2 σε επίπεδο νησιού, να δρομολογήσουν και ωριμάσουν μία σειρά από έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και των μεταφορών, να κινητοποιήσουν επενδύσεις για τη χρηματοδότηση των έργων και να αναδείξουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία στα οποία η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών θα είναι ενισχυμένη.

Η πρωτοβουλία «Σύμφωνο των Νησιών» υποστηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG ENER) μέσω του προγράμματος ISLE-PACT, και όλα τα Ευρωπαϊκά νησιά καλούνται να συμμετάσχουν. Το κείμενο του Συμφώνου των Νησιών και ο κατάλογος όλων των Ευρωπαϊκών νησιών που έχουν προσχωρήσει σε αυτό είναι διαθέσιμα στο www.islepact.eu