Αρχική Σελίδα
Νησιά-Μέλη
Δομή και Λειτουργία
Το Σήμα Αειφορίας
Αρχείο Ανακοινώσεων
Διεθνής Συνεργασία
Επικοινωνία - Συνδέσεις
 facebook twitter
Δομή και Λειτουργία
Δομή και λειτουργία
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχείριση
Οδηγίες για τα νέα μέλη και το σχεδιασμό των δράσεων
ΔΑΦΝΗ -
Θεωρητική Εισαγωγή
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου και Διαχείριση

Κατά τη Γενική Συνέλευση του Δικτύου ΔΑΦΝΗ που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 19 Απριλίου 2015, εξελέγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο στη συνέχεια συνεδρίασε προκειμένου να ορίσει Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γραμματέα.

Σε επόμενη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουνίου 2015 το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε Διαχειριστή του Δικτύου ΔΑΦΝΗ τον Κώστα Κομνηνό, Μηχανολόγο - Μηχανικό.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στοιχεία επικοινωνίας των μελών του, καθώς και αυτά του Διαχειριστή έχουν ως εξής:

Πρόεδρος
Γιώργος Ηλιού, Αντιδήμαρχος Κύθνου
Τ: 22813 61100
Ε-mail: dkithnou[at]otenet.gr

Αντιπρόεδρος
Ανδρέας Μπαμπούνης, Δήμαρχος Σίφνου
Τ: 2843 60313
E-mail: mayor[at]sifnos.gr

Γραμματέας
Φώτης Μάγγος, Δήμαρχος Λειψών
Τ: 22470 41209
E-mail: dlispson[at]otenet.gr

Μέλος
Κωνσταντίνος Αδαμίδης, Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου
Τ: 22543 51220
E-mail: kadamidis[at]lemnos.gr

Μέλος
Γεράσιμος Δαμουλάκης, Δήμαρχος Μήλου
Τ: 22870 21495
E-mail: mayor[at]milos.gr

Μέλος
Ευστράτιος Τζιμής, Αντιδήμαρχος Λέσβου
Τ: 22510 37040
E-mail: grafeiotypou[at]mytilene.gr

Μέλος
Νικόλαος Φωστιέρης, Δήμαρχος Αμοργού
Τ: 22853 60201
E-mail: amorgos[at]aigaio.gr

Διαχειριστής
Κώστας Κομνηνός, Μηχανολόγος – Μηχανικός
Τ: 210 8848055
E-mail: director[at]dafni.net.gr

Τα πρακτικά εκλογής Προέδρου και ορισμού Διαχειριστή παρατίθενται εδώ: